HOIJ – Een toekomst bestendige ICT omgeving

De Hervormde schoolvereniging (HOIJ) telt drie scholen: Eben-Haëzer, Rehoboth, Ichthus. De kenmerken van deze scholen zijn een sterke en duidelijke Christelijke identiteit en aandacht voor de ontplooiing van de individuele mens. Klaas Schilder is bovenschools ICT-er binnen de schoolvereniging en is in zijn positie begeleider van het project.

Het belang van Windows 10 in het onderwijs Het onderwijs is op dit moment steeds meer voor touchscreen ingericht en met een Windows 10 haal je er het meeste uit, bijvoorbeeld in klaslokalen met het digibord. Steeds meer onderwijsprogramma’s werken vanuit de Cloud. De scholengemeenschap heeft hierdoor veel aandacht gegeven aan een snelle en vooral betrouwbare internetverbinding.

Klaas Schilder: ‘Op dit moment is de scholengemeenschap bezig om het netwerk van de 3 scholen van schoolvereniging HOIJ aan elkaar te koppelen. Hierdoor wordt het beheer eenvoudiger en kunnen de medewerkers inloggen en werken op de verschillende schoollocaties. De scholengemeenschap werkt straks met ongeveer 55 medewerkers en ongeveer 675 leerlingen op 1 netwerk. Leerlingen en leerkrachten moeten slagvaardig kunnen werken en daarvoor is binnen IT een veilige cloudoplossing gerealiseerd.

HOIJ heeft veel aandacht voor privacy en de gevoeligheid om dit thema. Het is uiteraard niet gewenst dat de hackers gebruik kunnen maken van de IT omgeving van de organisatie of dat gevoelige informatie uit de organisatie lekt. TMDi heeft hier met de firewall van Hillstone een bijdrage geleverd aan de bescherming van het netwerk van HOIJ. In combinatie met de beveiliging binnen Windows 10 is HOIJ goed voorbereid op de moderne dreigingen. Met het besturingssysteem van Windows 10 zijn de recente updates voor de pc systemen altijd inzichtelijk. De leerlingen zullen door de overstap van Windows 7 naar Windows 10 in een omgeving werken die zij in de dagelijkse praktijk ook vaak tegen zullen komen.

Het project TMDi vervangt de serveromgeving voor opslag van data met nieuwe Dell servers. Daarnaast wordt de huidige Office365 mailomgeving, die bestaat uit losse abonnementen per school, vervangen voor 1 Office365 omgeving. Met Hillstone levert TMDi een adequate beveiliging voor het netwerk en TMDi maakt ook de benodigde aanpassingen op de werkstations van HOIJ.

De voordelen voor HOIJ Klaas Schilder: ‘Wij hebben bewust gekozen om nog niet helemaal in de Cloud te gaan werken. Onze organisatie is hier nog niet helemaal op voorbereid, we wilden wel een aantal voordelen hebben die Cloudgebruik met zich meebrengt. TMDi had de oplossing. Door een VPN in te richten kunnen de leerkrachten ook vanuit huis inloggen op het systeem. Hierdoor werkt men op een veilige wijze aan de documenten die opgeslagen zijn op de server van de school.

De keuze voor TMDi Klaas Schilder: ‘Ik heb voorheen als ICT-coördinator gebruik gemaakt van TMDi. Een hoog kennis niveau, adequaat meedenken en korte communicatielijnen hebben geleid tot de huidige opdracht’. Daarnaast zijn we met de ondersteuning van TMDi na het project ook verzekerd van hulp, wanneer dit nodig is.

Naam (*)

E-mail (*)

Bedrijf (*)

Functie (*)