IDentacle

27558_Logo

Hoeveel tijd kost het aanmaken van accounts voor een leerling of een medewerker? In welke databases moet een account worden aangemaakt? En wat gebeurt er met de verschillende accounts nadat iemand weg is gegaan? Als iemand verhuisd, of zijn wachtwoord wil aanpassen? Dit zijn vragen waarin Identity Management een grote rol kan spelen. Het besparen van tijd en een eenduidige oplossing iedere keer weer.

IDentacle

IDentacle is het framework waarbinnen wij Identity Management Oplossingen uitwerken. Een uniforme opzet van te bouwen koppelingen gebaseerd op industrie standaarden. Binnen IDentacle werken wij met Microsoft MIM, Microsoft ADFS en NetIQ IDM, de voorkeur verschilt per afnemer. De gekozen oplossing van onze klanten geeft aan met welk product gewerkt wordt. Het framework voorziet in de volgende elementen:

  • Koppelingen met versiebeheer
  • Uniforme werkmethode
  • Projectmanagement
  • OTAP structuur
  • Technische documentatie
  • Functionele documentatie
  • Ondersteuning
  • Maatwerk

Deze elementen zijn kenmerkend voor TMDi. De basis, het DNA van TMDi ligt in het ondersteunen van bedrijven en organisaties bij complexe IT vraagstukken, maar ook heel duidelijk in het oplossen van complexe ondersteuningsvraagstukken. Meer dan 17 jaar werkt TMDi aan professionele ondersteuning, waarbij ontzorgen al veel langer de norm is. Langer dan de term in de mode is. Ook binnen de Identity Management markt is behoefte aan de juiste ondersteuning. Niet alleen zijn IDM trajecten complex, maar na afronding zijn storingen niet zelden lastig te doorgronden. Door haar ervaring is TMDi goed in staat deze ondersteuning te bieden. Daarom kunnen bedrijven en organisaties een ondersteuningscontract afsluiten bij TMDi.

 

IDentacle voor het onderwijs

TMDi biedt met IDentacle voor het onderwijs een on- & Off-boarding systeem op basis van Microsoft MIM. De standaard koppeling voorziet in een uitgebreid pakket aan bron- en doelsystemen. TMDi biedt deze koppelingen voor een standaard tarief aan, als uitbreiding op de basis implementatie. Daarnaast voorzien wij met ook in de behoefte voor “Password Self Service”.

Het pakket aan bron- en doelsystemen wordt doorlopend uitgebreid en bestaande koppelingen worden bijgewerkt naar nieuwere versies tegen de laatste implementaties. Binnen het support contract van TMDi wordt uw systeem bijgewerkt naar de laatste versie, uiteraard gecontroleerd via de OTAP fases.

Basis implementatie

De IDentacle basis implementatie bestaat uit de installatie van de MIM omgeving. De kosten voor de basis implementatie zijn exclusief de kosten voor licenties en exclusief de aanlevering van de database views. Uiteraard kan TMDi deze diensten wel leveren, echter in de praktijk blijkt dat licenties via een vaste partner worden aangeschaft en dan interne database kennis vaak voldoende blijkt te zijn voor het aanleveren van de gewenste gegevens. Binnen de basis implementatie behoort een bron koppeling en een afnemend systeem.

Het uitbreiden van ons standaard portfolio is een doorlopend proces. Uniek aan onze werkwijze is dat wij bij een maatwerk koppeling ook kijken naar de mogelijkheid om de ontwikkelkosten te delen. Hierdoor ontstaan vaste en lagere prijzen voor u.

Project Management

Elk project moet worden aangestuurd. Technisch is een IDM project niet anders dan een ander gemiddeld ICT project. Echter door de ervaring die wij hebben binnen de IDM markt is onze projectmanagement effectief. Het bepalen van meetpunten, het sturen op de kwaliteit van het project en het rapporteren aan het management zijn standaard inbegrepen.

Onze rapportages bestaan uit een voortgangsanalyse en een prognose voor de komende doelstellingen. Daarnaast geeft de financiële rapportage weer waar het project financieel staat voor het maatwerk deel van het project. Een duidelijke planning en afspraken maken ons project management compleet.

Uitbreidingen & Maatwerk

Naast de standaard installatie biedt TMDi een pakket aan uitbreidingen, waarmee on- en offboarding bedrijf breed mogelijk is. In de basis komt het neer op de mogelijkheid om on- en offboarding mogelijk te maken via SQL databases of CSV bestanden. TMDi ontwikkelt per product een gewenste view en installatie methode en breidt hiermee haar portfolio uit. Voor onze klanten is het mogelijk om deze installatie tegen een vast tarief af te nemen.

Daarnaast is maatwerk altijd mogelijk. TMDi inventariseert de wensen van de organisatie en bied haar diensten op maat aan. Door het voeren van projectmanagement blijft een goed inzicht in de kosten en de te behalen doelen.