+31 317 799 843 info@tmdi.nl

ECK iD: borging van privacy en beveiliging van persoonsgegevens

In deze digitale wereld is de opmars van digitale leermiddelen groot. Bij het gebruik van deze digitale leermiddelen wisselen scholen en leveranciers veel gegevens uit. Denk hierbij aan school-administratiesystemen, authenticatie-voorzieningen, portalen bij distributeurs en uitgevers waarmee toegang tot leermateriaal wordt gegeven etc. Het is belangrijk dat dit veilig geregeld wordt. Het ECK iD helpt scholen om deze gegevensuitwisseling aantoonbaar veilig te regelen.

Aantoonbaar veilig digitaal onderwijs

Het ECK iD is een versleuteld pseudoniem van het persoonsgebonden nummer, met een eigen wettelijke basis. Op basis hiervan verlenen scholen en leveranciers, op een veilige manier, toegang aan studenten tot het digitaal leermateriaal en de leerresultaten. Zonder dat alle persoonsgegevens van studenten of docenten worden gebruikt. ECK iD’s worden aangemaakt door Nummervoorziening, een publieke dienst van Kennisnet.

Diegene die het privacyconvenant hebben onderschreven, bieden sinds 1 mei 2018 de mogelijkheid om nieuwe verwerkersovereenkomsten online aan te vragen via hun websites. Het ECK iD is de volgende stap naar een veilige en betrouwbare inzet van digitaal leermateriaal in het onderwijs. Het gebruik van het ECK iD borgt aantoonbaar de privacy en beveiliging van persoonsgegevens van leerlingen en studenten. Vrijwel alle schoolleveranciers hebben zich gecommitteerd aan de ‘end-to-end’ afspraken over privacy en beveiliging. Door middel van het unieke ECK iD wordt een leerling of student geïdentificeerd. En zijn voor identificatie niet langer allerlei herleidbare persoonsgegevens van leerlingen nodig, zoals een voor- en achternaam en geboortedatum.

Verwerking van het ECK iD

TMDi heeft een module geschreven voor de verwerking van het ECK-ID binnen het onderwijs. De module kan het ECK iD ontvangen en binnen de onderwijsinstelling relateren aan de betreffende leerling of student. Daarnaast kan het ECK iD verder worden verzonden naar belanghebbende in de keten. Dit kan bijvoorbeeld een leverancier van leermiddelen zijn zoals Kennisnet of SURF. De onderwijsinstelling maakt zelf de afweging wie het ECK iD mag ontvangen. De module van TMDi werkt onafhankelijk van een identity access management systeem. Maar voor de complete afhandeling is er een naadloze aansluiting met iDentacle en Red Spider reeds ingebouwd.

Heeft u interesse in deze module of wilt u meer informatie, neem dan contact met TMDi op.