+31 317 799 843 info@tmdi.nl

Waarborgen van privacy van leerlingen in een digitale wereld: ECK-iD!

Voor mijn zoon van 11 zijn mijn vrouw en ik inmiddels volop bezig met de keuze van een middelbare school. Vanuit TMD informatisering heb ik natuurlijk vrijwel dagelijks te maken met scholen in verband met onze IAM (Identity & Access Management) oplossing, dus voor mij was de digitalisering van scholen natuurlijk niet nieuw. Mijn vrouw daarentegen had geen idee dat een fundamentele keuze gemaakt moet worden. Niet alleen op basis van geografie, maar ook Apple of Chromebook.

De realiteit is natuurlijk dat digitalisering steeds verder en steeds sneller geïntegreerd wordt in het onderwijs. De Corona uitbraak heeft dat proces zo mogelijk alleen nog maar versneld. Digitalisering brengt alleen ook risico’s met zich mee, zeker ook als het gaat om privacy.

De situatie is als volgt: een uitgever sluit een contract met een school voor digitale leermiddelen. De school stelt die ter beschikking aan de leerlingen op het moment dat dat nodig is. Met fysieke boeken is de betaling voor dat product eenvoudig: je koopt als school 80 boeken, betaald eenmalig een bedrag per boek en kan daarna die leermiddelen jarenlang gebruiken. Digitaal is dat natuurlijk lastiger. Enerzijds kunnen scholen nu exact het aantal “boeken” afnemen dat ze nodig hebben, anderzijds zal een uitgever ieder jaar dat de leermiddelen gebruikt worden willen afrekenen (en ook  kosten maken om content online en up-to-date te houden).

Privacy

Wat privacy wetgeving niet toe staat is dat scholen “zo maar” gegevens van hun leerlingen door speelt aan (commerciële) uitgevers en daar zit een frictiepunt: leermiddelen moeten aan een specifieke leerling gekoppeld worden, maar de informatie van die leerling mag niet (herleidbaar) gedeeld worden met de uitgever. Dit is waarom het ECK-iD ontwikkeld is!

De term ECK-iD staat voor “Educatieve Content Keten” en de oplossing bestaat uit een set afspraken die het mogelijk maakt om voor iedere leerling een uniek registratie nummer te genereren, waarbij de leverancier van leermiddelen kan achterhalen bij welke school deze leerling hoort en welke lesstof aangeboden moet worden, zonder dat de leveranciers verder ook maar iets weet van deze leerling. De uitgever kan echter wel exact bepalen wat afgenomen is en een goede facturatie naar de school zenden.

Ook voor leerlingen is het ECK-iD een verbetering aangezien nu eenduidig gebruik gemaakt kan worden van leermiddelen van verschillende leveranciers. In principe met eenmalig inloggen een ontsluiting naar exact die middelen die voor die specifieke leerling nodig zijn.

iDentacle en ECK-iD

TMD informatisering is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het ECK-iD. Hierdoor hebben we als eerste IAM provider nu een volledig werkende oplossing voor ECK-iD, die inmiddels door Entree Federatie Surftconext getest is en voldoet aan alle geldende kwaliteit en privacy normen.

We kunnen ECK-iD aanbieden voor zowel de Micro Focus IDM omgeving als onze iDentacle omgeving: beide implementaties voorzien in een beveiligde (encryptie) opslag van het ECK-iD en de identiteit van de leerling die daar achter zit en kan gebruikt worden om leermiddelen te betrekken van alle uitgevers die ook volgens de ECK-iD standaard werken.