+31 317 799 843 info@tmdi.nl

We willen de eenvoud behouden

Zoals we al eerder vertelden, is IDentacle in de afgelopen jaren gegroeid tot een van de slimste oplossingen voor Identity Management. En hoewel we erg trots zijn op wat we hebben bereikt, zijn we nog lang niet klaar. In de komende tijd willen we IDentacle nog meer verbeteren, zodat onze klanten nog eenvoudiger kunnen werken.

Dit jaar zal de focus vooral liggen op Cloud First. Daar zitten enorm veel voordelen aan voor gebruikers; ook zij kunnen dan volledig vanuit de Cloud werken en hoeven dan geen aparte on-site servers meer te beheren. Ook zullen we dit jaar een aantal nieuwe dataconnectoren kunnen aanbieden, waaronder een koppeling met Osiris, Cats NK en Microsoft Dynamics. Verder zijn we bezig met de ontwikkeling van een IDentacle Cloud Broker. Hiermee zorgen we ervoor dat klanten er zeker van zijn dat ze optimaal en op een veilige manier hun data kunnen inzetten en verwerken in verschillende systemen.

Maar vooral willen we de eenvoud bewaren. Systemen worden steeds complexer en vragen meer kennis. Ons doel is om systemen als IDentacle zo te houden, dat iedereen ermee kan werken. Dat doen we door op de achtergrond het systeem zo veel mogelijk te automatiseren en standaardiseren.

Volledig in de Cloud

Als we wat verder vooruit kijken, dan is ons doel om IDentacle volledig in de Cloud te kunnen aanbieden. Maar ook om andere onderdelen in de Cloud te kunnen inrichten. Bijvoorbeeld de Active Directory en koppelingen met OneDrive. Daar zijn we al hard mee bezig, maar we willen het goed doen. Want we willen dat klanten daar alle voordelen uit kunnen halen zoals het gebruik van ‘single sign-on’. En natuurlijk zit daar ook een security aspect aan. In een tijd waar er dagelijks miljoenen pogingen gedaan worden om op systemen in te breken en data te stelen, is security een van onze topprioriteiten. Dat moet gewoon goed zijn en daar zullen we alles aan doen. Bijvoorbeeld door bestaande systemen van klanten helemaal door te lichten en te onderzoeken of we ‘binnen kunnen komen’.

De komende jaren zullen we net zo hard blijven doorontwikkelen aan IDentacle en onze andere oplossingen, als dat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Daarbij blijft eenvoud altijd het uitgangspunt; gebruikers moet zo snel en eenvoudig mogelijk kunnen werken. Wij zorgen voor de rest.

Wilt u meer weten over onze visie voor IDentacle of wilt u weten hoe de ontwikkeling de afgelopen jaren verlopen is? Neem gerust een kijkje op onze pagina over IDentacle, of neem contact op.