+31 317 799 843 info@tmdi.nl

Online en op afstand krijgen een vaste plek binnen het onderwijs

Digitalisering heeft de afgelopen maanden (noodgedwongen) een enorme vlucht genomen. In allerijl werd digitaal, en op afstand, werken en onderwijs volgen de nieuwe norm. En als u het mij vraagt, zal dit wel zo blijven; meer online werken en meer online onderwijs. Dat zorgt uiteraard voor de nodige uitdagingen.

‘Verandering is lastig’, is een gevleugelde uitspraak. Maar als de coronaperiode ons iets heeft laten zien, is dat we heel goed in staat zijn om te veranderen. Toen premier Rutte aankondigde dat de scholen zouden sluiten, hadden we nog dezelfde avond al vragen in onze mail liggen, over hoe wij konden helpen bij het digitaliseren van het onderwijs bij verschillende instellingen. Want als instelling een online les verzorgen is één, maar hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen/studenten inhaken? Dat relevante informatie beschikbaar komt en de juiste student bereikt? Dat ze in groepen kunnen samenwerken, zonder dat hun werk en hun persoonlijke gegevens op straat komen te liggen? Dan moet de infrastructuur wel goed geregeld zijn. Net als de veiligheid van het systeem.

Veilig online lessen

Voor verschillende instellingen hebben wij de afgelopen maanden ervoor gezorgd dat zij hun leerlingen op een veilige manier online lessen konden aanbieden. Door een versnelde implementatie van iDentacle en koppelingen met Microsoft Teams, kunnen klassen en groepen nu in ‘teams’ met elkaar werken, overleggen en zelfs lessen volgen. Dat moest soms zo snel gebeuren, dat collega’s hun verjaardag oversloegen om het voor elkaar te krijgen. De lessen die we uit die implementatie hebben getrokken, gebruiken nu en in de toekomst om instellingen nog beter van dienst te kunnen zijn.

Want als we naar de toekomst kijken, denk ik dat het digitaal werken in groepen en online lessen volgen meer een regel dan een uitzondering zal worden. Nu al hoor ik geluiden op hogescholen en universiteiten dat voor met name ouderejaars dit een goede oplossing kan zijn. Want als je het mij vraagt, blijft het corona virus nog lang een onderdeel van onze maatschappij en zullen er dus maatregelen blijven bestaan om het tegen te gaan. Daarbij is minder fysiek contact natuurlijk een van de belangrijkste maatregelen. Online onderwijs kan dan een goede toevoeging zijn voor studenten om toch bij te blijven met hun onderwijs.

Veilig online zorg

Niet alleen in het onderwijs zal digitalisering alsmaar belangrijker worden. We zien het ook in andere branches, zoals de (thuis)zorg. De afgelopen maanden heeft ook daar aangetoond dat op afstand werken en vooral toegang hebben tot de juiste (cliënt)gegevens noodzakelijk is. Dat kan alleen als er een goed achterliggend systeem is, dat op een slimme manier vanaf elke locatie te bereiken is én dat veilig is. Alle persoonsgegevens zijn waardevol, maar medische gegevens helemaal. Het moet ook een systeem zijn, dat voor alle betrokken makkelijk te gebruiken is en goed te beheren is.

Al ruim 17 jaar verzorgt TMDi Identity Management oplossingen, om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens aan de juiste personen/gebruikers worden gekoppeld en welke toegang zij hebben tot de gegevens. De afgelopen jaren hebben we ons ook nog meer gespecialiseerd in de digitalisering en het online samenwerken met onder oplossingen als Microsoft Teams, gekoppeld aan Identity Management.

Nu dit een nog grotere rol gaat krijgen, staan wij voor u klaar om samen met u ervoor te zorgen dat uw medewerkers, maar ook uw leerlingen/studenten ook op afstand nog steeds les kunnen geven en krijgen.