+31 317 799 843 info@tmdi.nl

Visie iDentacle

“Eerlijk zakendoen”

De core business van TMDi betreft iDentity management (iDentacle) en Security. Als Cloud en Security specialist zijn wij uniek omdat ons product transparant is. U krijgt de controle die u, in onze ogen, nodig heeft. Openheid hierin is voor ons van groot belang. Niet alleen op technisch gebied maar ook organisatorisch. U kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld ook andere bedrijven in iDentacle te laten. Wij claimen niet het eigendom en kiezen voor “eerlijk zakendoen”.

‘Cloud First’ en ‘Security First’

Beveiliging en privacy worden steeds belangrijker. Elke organisatie of instelling heeft te maken met persoonsgegevens. Denk hierbij aan klantgegevens, personeelsdata of een mailinglijst met e-mailadressen. Uiteraard wilt u daar zorgvuldig mee omgaan. Zeker met het oog op de AVG. Dit krijgt dan ook een steeds prominentere rol in projecten. Daarnaast proberen ook steeds meer klanten de weg naar de Cloud te vinden. Om die reden werken wij volgens het ‘Cloud First’ en ‘Security First’ principe. Een logische aansluiting op onze core business.

Al dan niet vooruitlopend, geven wij gevolg aan de ontwikkeling dat beveiliging en privacy een prominente plek krijgen. Mocht u als klant deze punten niet zelf aanhalen, dan doet TMDi dat wel voor u.

Daarnaast verdiepen wij ons door steeds meer bron- en doelsystemen te ondersteunen. Ook voegen we doorlopend diensten en uitbreidingen toe aan iDentacle. Denk hierbij aan diensten als ontzorging in beheer en proactief monitoren. Maar ook aan nieuwe koppelingen met uw administratief systeem.

Ontzorgen van een regieorganisatie

Onder onze klanten zien we een behoefte om ontzorgd te worden. TMDi realiseert dit door niet alleen een systeem te leveren maar ook ondersteuning en beheer aan te bieden. Door in een project mee te denken over meer dan alleen IAM. Dit zijn de processen binnen een organisatie die zich richten op het administreren en beheren van gebruikers en resources in het netwerk inclusief de toegangscontrole van de gebruikers op applicaties en systemen.

Dit ontzorgen uit zich ook in automatiseringen van handmatige processen. Het automatiseren van handmatige processen verkleint de kans op fouten en maakt het proces voor de eindgebruiker sneller en duidelijker.

Maar denk bij ontzorgen ook aan rapportages. Hierin informeren wij u, via bijvoorbeeld een PowerBI dashboard, op een intelligente manier over de actuele stand van het systeem. Maar uiteraard ook na een incident werken wij uit wat er exact gespeeld heeft.

Proactief monitoren en iDentacle als Saas

TMDi als bedrijf beweegt mee naar die nieuwe werkelijkheid waardoor ook wij anders omgaan met de markt. We hebben in 2019 ingezet op het borgen van onze procedures, hetgeen heeft geresulteerd in een ISO27001 certificering.

Op dit moment hebben we een beweging ingezet naar proactief monitoren. Met deze methode kunnen we vroegtijdig in (laten) grijpen op incidenten en problemen. Deze functie willen we beschikbaar maken voor onze klanten maar we hangen er ook een beheersconcept aan.

Daarnaast gaan we in de toekomst iDentacle als SaaS oplossing aanbieden. Waardoor iDentacle niet enkel als compleet product functioneert, maar ook op onderdelen complementair kan zijn aan een bestaande omgeving. Door op deze manier diensten toe te voegen en naadloos te laten samenwerken met andere systemen heeft u als klant maximale flexibiliteit.

Hoe TMDi dit realiseert?

Door de borging van onze procedures in de ISO27001 certificering en de borging van onze kennis en ondersteuning in onze Gold certificering bij Microsoft, hebben we een belangrijke succesfactor.

Daarnaast zoeken we meer en meer de aansluiting bij Microsoft waardoor onze software steeds beter integreert met de Clouddiensten (Azure en Office365). Maar de belangrijkste reden waardoor we dit alles kunnen realiseren, is uiteraard ons team van mensen. Zij halen steeds weer het beste in elkaar naar boven en daarmee ook het beste uit TMDi. 

Roadmap iDentacle

2014

Vorming van identity Management Product.
De POC codename is Project BlueWire

2015

Blue Octopus versie 1.0 | DC AFAS 1.0 |
DC Magister 1.0 |
DC Eduarte 1.0 |
Blue octopus wordt iDentacle

2016

DC HRToday 1.0 | DC AFAS 2.0 | DC Magister 2.0 |
DC Eduarte 2.0

  2017

  Gebruikers Check Portal 1.0 | DC HRToday 2.0 | DC Somtoday 1.0 | DC IT’s Learning | DBC Aura 1.0 | Medewerkers portaal 1.0 | DBC Zermelo 1.0 | DBC Ultimo 1.0 | DBC Mailplus 1.0 | DBC Present 1.0

   2018

   DC Magister 3.0 | DC AFAS 3.0 | Medewerkers portaal 2.0 | DC Eduarte 3.0 | DC Youforce 1.0 | DC Cumlaude 2.0 | Gebruikers Check Portal 2.0 | DC Omnicard 1.0 | DC Youforce 2.0 | DC Cumlaude 2.0

    2019

    DC Omnicard 2.0 | DC Cumlaude 3.0 | iDentacle bron 3.0 | DC Active Directory 1.0 | DC Fronter 19 1.0 | ECK iD koppelapplicatie 1.0 | DC Youforce 2.0

     2020

     DC Osiris 1.0 | Microsoft Teams Management Portal | Sentinel logmanager koppeling | DC Azure | iDentacle voor het primair onderwijs

      2021

      ECK-id koppeling cloud versie | Afas koppeling versie 1.1 | HR2Day koppeling versie 1.3 | Eduarte koppeling versie 1.2 | Magister koppeling versie 1.1 | YouForce koppeling versie 1.1 | Teams koppeling verbeteringen | Trajectplanner koppeling 1.0 | Ontwikkel- & beheer omgeving vernieuwd | iDentacle monitoring / health dashboard | E-portaal vernieuwd | iDentacle Eventing service

      2022

      Osiris koppeling | Cats NK koppeling | Microsoft Dynamics CRM koppeling | iDentacle cloud broker

       TOEKOMST

       iDentacle volledig in de cloud | SSO | Security | Access management