+31 317 799 843 info@tmdi.nl

iDentacle implementatie bij Onderwijsgroep Galilei

De Galilei Onderwijsgroep is een openbare scholengemeenschap op Voorne-Putten. Galilei had voorheen een centraal ingerichte ICT-omgeving, die beheerd werd door een externe partij. Met in het vooruitzicht een verplichte aanbestedingsronde, vormden ze al een jaar eerder een projectgroep voor het in kaart brengen van de wensen en behoeften vanuit de organisatie. De kernvraag van Galilei was daarbij: ‘hoe kunnen we onze ICT-omgeving zo goed mogelijk, toekomstbestendig inrichten?’

De onderwijsgroep wordt gevormd door vijftal scholen voor voortgezet onderwijs. In totaal volgen ongeveer 5000 leerlingen onderwijs op één van de vijf scholen. Galilei heeft circa 600 medewerkers in dienst. Eén van hen is Paul Schoemaker. Als beleidsmedewerker inkoop & ICT is hij verantwoordelijk voor de overkoepelende IT-omgeving op diverse scholen.

Beheer toegangssystemen

Paul: “Onze toenmalige partij bood slechts een beperkt aantal oplossingen. Geen van deze oplossingen pasten binnen ons plan. Omdat ook geen enkele andere partij aan al onze voorwaarden voldeed, zijn we met een aantal verschillende bedrijven in zee gegaan. Eén van die partijen is TMDi. De slimme oplossing van TMDi voor het toegangsmanagement sluit goed aan op de wensen en behoeften van onze onderwijsgroep. We hebben inmiddels de inrichting en het beheer van onze toegangssystemen separaat bij TMDi ondergebracht.”

Slimme identity access management-oplossing

Inmiddels zijn we twee jaar verder. De inlogprocedures van de onderwijsgroep zijn tegenwoordig geregeld met  iDentacle; het identity access management framework van TMDi. iDentacle verbindt de verschillende bronsystemen die Galilei gebruikt met elkaar. Door middel van access management – dus het toekennen van rollen en bijbehorende rechten – heeft de onderwijsgroep grip op wie toegang heeft tot welke informatie binnen het netwerk. iDenticle is daarmee een tijdbesparende, AVG proof oplossing.

Beter en sneller werken

Paul vervolgt: “Sinds we iDentacle gebruiken is wachtwoordbeheer veel minder tijdrovend en zijn de inlogprocedures eenvoudiger. De systeembeheerder deed voorheen nog veel werk handmatig. In de nieuwe situatie is de hoeveelheid standaard handelingen door de systeembeheerder geminimaliseerd. Ook zorgt deze manier van werken voor minder menselijke fouten.”

Daarom TMDi

“iDentacle is gebaseerd op SQL-databases. Daarvoor hebben we als Galilei onderwijsgroep bewust gekozen. Verder wilden we geen maatwerk, maar een speciaal voor ons aangepaste standaardoplossing, zodat we onafhankelijk blijven. Ten derde wilden we samenwerken met een partij die bewezen ervaring heeft in de onderwijswereld. TMDi biedt dit allemaal.”

Prettige samenwerking

“Wanneer je samenwerkt met verschillende externe partijen binnen één IT-omgeving kan dit problemen geven. Het maakt samenwerking extra belangrijk. We vroegen daarin meer dan 100% van onze partners en dus ook van TMDi. Ze hebben dat onderling uitstekend gedaan. Onze contactpersoon bij TMDi dacht altijd vanuit oplossingen.

We zijn nog steeds blij met onze keuze voor TMDi, zowel vanwege de kennis en ervaring, als vanwege de prettige samenwerking. Ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar onze toekomstige projecten voor de verdere automatisering van onze IT-omgeving.”