+31 317 799 843 info@tmdi.nl

Bescherming van gegevens

Elke organisatie of instelling heeft te maken met persoonsgegevens. Denk hierbij aan klantgegevens, personeelsdata of een mailinglijst met e-mailadressen. Daar wil je natuurlijk zorgvuldig mee omgaan. Bovendien is per mei 2018 de AVG wetgeving van toepassing die organisaties verplicht om extra maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen. Hoe gaat u om met de bescherming van uw eigen medewerkers?

Voldoen aan AVG wetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetgeving dwingt organisaties na te denken over een passende beveiliging van persoonsgegevens. Je mag bijvoorbeeld niet méér gegevens verzamelen en gebruiken dan echt nodig is. Ook moet de toegang tot de persoonsgegevens beperkt worden en geldt er een meldingsplicht bij inbreuken of een datalek. Hierbij is het belangrijk om informatie en data op elk gewenst moment transparant en beschikbaar te kunnen maken.

Bescherming van data

Voor vrijwel alle instanties en organisaties heeft dit effect op de manier van werken met en documenteren van persoonsgegevens. Zeker voor organisaties in onderwijs en zorg; zij hebben te maken met strengere regels en hogere straffen voor non-compliance. Passende technische en organisatorische maatregelen moeten genomen worden voor de bescherming van data. Goede beveiliging van de IT-omgeving is hierbij cruciaal.

Ondersteuning bij AVG compliance

TMDi heeft jarenlange ervaring op het gebied van Security, Identity Management en Identity Access management en ondersteunt klanten bij het beschermen van persoonlijke gegevens en het voldoen aan de nieuwe wetgeving.

gerelateerde oplossingen

FILECAP

De veilige en gebruiksvriendelijke file-transfer-tool.

SECURITY

Maximale beveiliging van uw gehele IT omgeving