+31 317 799 843 info@tmdi.nl

IDentacle

Hoeveel tijd kost het aanmaken van accounts voor een medewerker of leerling? In welke databases moet een account worden aangemaakt? En wat gebeurt er met de verschillende accounts nadat iemand weg is gegaan? Dit zijn vraagstukken waarbij Identity Access Management een grote rol kan spelen.

IDentacle

IDentacle is het framework waarbinnen wij Identity Management Oplossingen uitwerken. Een uniforme opzet van te bouwen koppelingen gebaseerd op industrie standaarden. Binnen IDentacle werken wij met Microsoft MIM, Microsoft ADFS en NetIQ IDM. U kunt hierbij aangeven welke oplossing uw voorkeur heeft. Het framework voorziet in de volgende elementen:

  • Koppelingen met versiebeheer
  • Uniforme werkmethode
  • Projectmanagement
  • OTAP structuur
  • Technische documentatie
  • Functionele documentatie
  • Ondersteuning
  • Maatwerk

De basis, het DNA van TMDi ligt in het ondersteunen van bedrijven en organisaties bij complexe IT vraagstukken, maar ook in het oplossen van complexe ondersteuningsvraagstukken. En dat doen wij al meer dan 17 jaar.

Basis implementatie

De IDentacle basis implementatie bestaat uit de installatie van de MIM omgeving. Binnen de basis implementatie behoort een bron koppeling en een afnemend systeem. De kosten voor de basis implementatie zijn exclusief de kosten voor licenties en exclusief de aanlevering van de database views. Indien gewenst kan TMDi deze diensten wel leveren. Bij een maatwerk koppeling kijken wij naar de mogelijkheid om de ontwikkelkosten te delen. Hierdoor kunnen wij u vaste en lagere prijzen bieden.

IDentacle voor het onderwijs

TMDi biedt met IDentacle voor het onderwijs een on- & Off-boarding systeem op basis van Microsoft MIM. De standaard koppeling voorziet in een uitgebreid pakket aan bron- en doelsystemen. TMDi biedt deze koppelingen voor een standaard tarief aan, als uitbreiding op de basis implementatie. Daarnaast voorzien wij ook in de behoefte voor ”Password Self Service”. Binnen het support contract van TMDi wordt uw systeem bijgewerkt naar de laatste versie, uiteraard gecontroleerd via de OTAP fases.

Project Management

Door de ervaring die wij hebben binnen de IDM markt is onze projectmanagement zeer effectief. Het bepalen van meetpunten, het sturen op de kwaliteit van het project en het rapporteren aan het management zijn standaard inbegrepen bij onze aanpak.

Onze rapportages bestaan uit een voortgangsanalyse en een prognose voor de komende doelstellingen. Daarnaast geeft de financiële rapportage weer hoe het project er financieel voor staat. Een duidelijke planning en heldere afspraken maken ons project management compleet.

Uitbreidingen & Maatwerk

Naast de standaard installatie biedt TMDi een pakket aan uitbreidingen, waarmee on- en offboarding organisatiebreed mogelijk is via SQL databases of CSV bestanden. TMDi ontwikkelt per product een gewenste view en installatiemethode. Voor onze klanten is het mogelijk om deze installatie tegen een vast tarief af te nemen.

Daarnaast is maatwerk altijd mogelijk. Wij inventariseren de wensen van uw organisatie en bieden onze diensten op maat aan, met een duidelijk inzicht in de kosten en de te behalen doelen.