+31 317 799 843 info@tmdi.nl

Toekomstbestendige ICT omgeving voor HOIJ

TMDi heeft voor de Hervormde schoolvereniging (HOIJ), een scholengemeenschap van drie scholen, de huidige server- en e-mailomgeving vervangen door één Office 365 omgeving en nieuwe Dell servers.

Een veilige Cloud oplossing

Klaas Schilder, bovenschools ICT-er binnen de schoolvereniging: ‘’Op dit moment is de scholengemeenschap bezig om het netwerk van de drie scholen aan elkaar te koppelen. Hierdoor wordt het beheer eenvoudiger en kunnen de medewerkers inloggen en werken op de verschillende schoollocaties. De scholengemeenschap werkt straks met ongeveer 55 medewerkers en 675 leerlingen op één netwerk. Leerlingen en leerkrachten moeten slagvaardig kunnen werken en daarvoor is binnen IT een veilige Cloud oplossing gerealiseerd’’.

De overstap naar de Cloud

TMDi vervangt de serveromgeving voor opslag van data met nieuwe Dell servers. Daarnaast wordt de huidige Office 365 e-mailomgeving, die bestaat uit losse abonnementen per school, vervangen voor één Office 365 omgeving. Klaas: ‘Wij hebben bewust gekozen om nog niet helemaal in de Cloud te gaan werken. Onze organisatie is hier nog niet helemaal op voorbereid, maar we wilden wel alvast een aantal voordelen hebben die Cloudgebruik met zich meebrengt. TMDi had de oplossing. Door een VPN in te richten kunnen de leerkrachten ook vanuit huis inloggen op het systeem. Hierdoor werkt men op een veilige wijze aan de documenten die opgeslagen zijn op de server van de school.

Privacy en beveiliging

HOIJ hecht veel waarde aan privacy en beveiliging. Klaas: ‘’Het is uiteraard niet gewenst dat de hackers gebruik kunnen maken van de IT omgeving van de organisatie of dat gevoelige informatie lekt’’. TMDi levert met de firewall van Hillstone een grote bijdrage aan de bescherming van het netwerk van HOIJ. In combinatie met de beveiliging binnen Windows 10 is HOIJ goed voorbereid op de moderne dreigingen.
Klaas: ‘Wij hebben bewust gekozen om nog niet helemaal in de Cloud te gaan werken. Onze organisatie is hier nog niet helemaal op voorbereid, maar we wilden wel alvast een aantal voordelen hebben die Cloudgebruik met zich meebrengt. TMDi had de oplossing. Door een VPN in te richten kunnen de leerkrachten ook vanuit huis inloggen op het systeem. Hierdoor werkt men op een veilige wijze aan de documenten die opgeslagen zijn op de server van de school.

De keuze voor TMDi

Klaas Schilder heeft reeds eerder gewerkt met TMDi. Klaas: ‘’Ik heb voorheen als ICT-coördinator gebruik gemaakt van TMDi. Een hoog kennis niveau, adequaat meedenken en korte communicatielijnen hebben geleid tot de huidige opdracht. Daarnaast zijn we met de ondersteuning van TMDi na het project ook verzekerd van hulp, wanneer dit nodig is’’.