+31 317 799 843 info@tmdi.nl

Op topsnelheid van GroupWise naar Office 365

Recent heeft TMDi op verzoek van het hoofd ICT van twee gemeenten een opdracht overgenomen van een andere ICT dienstverlener. De bestaande GroupWise omgeving moest worden gemigreerd naar Office 365 en er zat een grote tijdsdruk op het project. Als de gemeenten namelijk niet voor 1 januari over zouden zijn, dan moesten zij weer een jaar Novell licenties betalen.

De migratie was al in gang gezet, maar de eerder ingeschakelde partner zou dit niet op tijd kunnen afronden. Nu is het altijd lastig om op een rijdende trein te springen, zeker als die hard gaat. Maar nadat we het project begin november met volle overtuiging hebben overgenomen is de eerste gemeente inmiddels over en de tweede volgt voor het eind van het jaar.

We zijn blij met deze opdracht en het vertrouwen wat deze klant ons heeft gegeven! Wilt u meer weten over de manier waarop wij u kunnen ondersteunen bij uw mail migraties? Mail dan naar w.timmer@tmdi.nl.