+31 317 799 843 info@tmdi.nl

Samenwerking in de educatieve keten met ECK iD

Het gebruik van digitale leermiddelen is inmiddels onmisbaar in het onderwijs. Hierbij wisselen scholen (leerling-)gegevens uit met leveranciers. Denk aan schooladministratiesystemen, ELO’s, authenticatie voorzieningen en portalen. Goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging zorgen ervoor dat de mogelijkheden van ict optimaal benut kunnen worden, en houden het gebruik van digitale leermiddelen veilig.

TMDi heeft haar expertise op het gebied van Identity Management en RedSpider samengebracht in de technische implementatie van het ECK iD. Daarmee vervult RedSpider haar rol als Identity Provider en Authenticatie Service in de keten.

Wat is Edu-K?

Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen – van branche- en koepelorganisaties tot softwareleveranciers – werken aan een goed functionerende educatieve keten. Met als doel: een veilige en betrouwbare inzet van ict in het onderwijs faciliteren.

De samenwerking binnen Edu-K richt zich op vier thema’s:

  1. Inzicht in het leerproces: overzicht creëren en administratieve lasten verminderen;
  2. Toegang tot digitaal leermateriaal: gebruiksvriendelijke en eenvoudige toegang voor leerlingen verschaffen;
  3. Privacy: een veilige omgang met leerling gegevens verzekeren;
  4. Continuïteit en beveiliging: ict processen veilig inrichten en gegevens beveiligen.

Informatiebeveiliging en continuïteit

Ict wordt steeds meer een onmisbaar onderdeel van onderwijs. Daarbij is het van groot belang dat ict-processen veilig zijn ingericht en dat gegevens goed beveiligd zijn. Informatiebeveiliging speelt binnen de gehele onderwijsketen een grote rol. Door afspraken te maken over hoe alle partijen, zowel publiek als privaat, omgaan met beveiliging, kan continuïteit gerealiseerd worden.

ECK iD

Sinds schooljaar 2018/2019 kunnen scholen gebruik maken van het ECK iD. ECK staat voor Educatieve ContentKeten. Het ECK iD helpt scholen gegevens uitwisseling rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Voor een optimale samenwerking tussen verschillende systemen is het leveren van, én toegang krijgen tot, digitale leermiddelen essentieel. De meeste instellingen gebruiken hiervoor de ECK-standaard Distributie en Toegang. Op basis van de standaard ‘begrijpen’ de systemen in de keten elkaar en werken ze geautomatiseerd, op een veilige en betrouwbare manier, samen.

Inlog- en andere gegevens worden veilig uitgewisseld in de keten, waardoor studenten, docenten en medewerkers maar één keer hoeven in te loggen op al hun digitale leermiddelen. Studenten kunnen vervolgens direct naar verschillende webshops om digitaal leermateriaal te bestellen, zonder opnieuw in te hoeven loggen.

Identity management in het onderwijs

Doordat onderwijsinstellingen te maken hebben met een grote toe- en uitstroom van leerlingen en medewerkers, worden privacy, gebruikersrechten en -rollen en het beheer van nieuwe accounts een steeds belangrijker onderdeel van Identity Management. RedSpider Next Generation is een Identity Management oplossing, speciaal ontwikkeld voor en door het onderwijs. Met deze oplossing kan eenvoudig informatie uit bronsystemen ontsloten worden en gekoppeld worden naar afnemende systemen. RedSpider Next Generation bevat standaard alle koppelingen met de meest gebruikte systemen, zoals leerling-informatiesystemen en personeelssystemen, directories, e-mail en leeromgevingen.

Meer weten?

TMDi heeft haar expertise op het gebied van Identity Management en RedSpider samengebracht in de technische implementatie van het ECK iD. Wilt u weten wat dit voor uw onderwijsinstelling kan betekenen? Neem dan contact met ons op.