+31 317 799 843 info@tmdi.nl

TMDi behaalt ISO 27001 certificering

ISO 27001 certificeringTMDi heeft op 27 juni 2019 het ISO 27001 certificaat behaald. De certificering laat zien dat TMDi voldoet aan de internationale norm die de specificatie biedt voor informatiebeveiligingsbeheer.

“Door de snel veranderende digitale wereld – denk aan de opmars van clouddiensten – zien we een toename in de vraag naar informatiebeveiliging. Ook TMDi ziet deze ontwikkeling. Vanuit de klant wordt steeds vaker een ISO 27001 certificering geëist. Onze klanten bevinden zich met name in het onderwijs, gemeente en de zorg. Informatiebeveiliging is voor hen erg belangrijk.” zegt Wim Timmer, CEO TMDi. “Het behalen van de ISO 27001 certificering is een lang en intensief traject geweest. We zijn erg blij met het behalen van de certificering. Bescherming van de informatie en datagegevens van onze klanten is erg belangrijk. Dit certificaat toont aan dat de informatiebescherming optimaal is en voldoet aan alle internationale normen!”.

Wat dit voor de klant te betekenen heeft?

“TMDi is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar dienst met voldoende beveiligingsopties. Met het behalen van de certificering kunnen wij onze klanten garanderen dat zij voldoen aan de voor hen geldende informatiebeveiligingsnormen en andere wet- en regelgeving. Ook voldoet de hosting en het beheer van de software aan deze eisen. Maar de klant blijft uiteindelijk wel eindverantwoordelijk voor de beveiliging van haar informatievoorziening.” 

Wilt u meer weten over de manier waarop TMDi uw organisatie kan ondersteunen? Kijk dan op www.tmdi.nl.