+31 317 799 843 info@tmdi.nl

Leerlingen zonder privacy schending toch kunnen volgen

Privacy is een groot goed. Dat geldt helemaal als het gaat om leerlingen. Hun privacy moet zo veel mogelijk gewaarborgd zijn. Maar een leerling moet ook te volgen zijn, zodat hij of zij de juiste (digitale) leermiddelen ontvangt. Daar is het ECK-iD voor ontwikkeld. En dat is nu operationeel.

Wie een kind op school heeft, heeft er ieder jaar mee te maken; het aanschaffen van nieuwe (digitale) leermiddelen. Dat loopt voornamelijk via de school; die stelt namens de uitgevers het leermateriaal beschikbaar. Maar zowel de school als de uitgever, willen weten welke student welk leermiddel aanschaft en gebruikt. Daarvoor zou je als school het onderwijsnummer van de leerling kunnen gebruiken. Dat is uniek en blijft bij de leerling zolang deze op school zit. Er is alleen één groot probleem met dit onderwijsnummer. Alle persoonlijke gegevens van de leerling zijn hieraan verbonden. Dat wil je als school niet zomaar met iedereen delen, hoe graag een uitgever dat ook wil hebben voor het eigen volgsysteem. Sterker nog, de wet verbiedt je dat te delen. Maar in de tijd van digitale leermiddelen moet je wel een goede administratie kunnen voeren en een overzicht hebben van de licenties die een leerling nodig heeft.

Een anoniem uniek identificatienummer

Om toch (deels) aan de wensen van uitgevers tegemoet te komen, en om scholen de mogelijkheid te bieden leerlingen te volgen als het gaat om het gebruik van digitale leermiddelen, en dus de licenties die ze afnemen, is het ECK-iD ontwikkeld: het Educatieve Content Keten iDentificatie. Dit is een uniek nummer dat aan een leerling wordt toegewezen en dat aan uitgevers verstrekt kan worden. Het nummer is voor de uitgevers niet herleidbaar naar de leerling. Als ouders (digitaal) lesmateriaal via de school of SURF-spot aanschaffen, wordt dit via een beveiligde omgeving geleidt. In deze omgeving wordt het onderwijsnummer en het ECK-iD gematcht. Uitgevers krijgen de order met het ECK-iD. De uitgever kan zo exact bepalen wat afgenomen is en een goede facturatie naar de school zenden.

iDentacale

TMDi is van het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het ECK-iD. Want privacy is een van de belangrijkste waarden van ons. Daarom hebben we ons hier keihard voor ingezet. Onze rol was om ervoor te zorgen dat de gegevens van studenten veilig blijven en dat een koppeling tussen het ECK-iD en een onderwijsnummer niet herleidbaar is naar een student. We hebben geholpen bij het opstellen van de protocollen en het transport en opslag van de data beveiligd. We kunnen ECK-iD aanbieden voor zowel de Micro Focus IDM omgeving als onze iDentacle omgeving. Met trots kunnen we nu zeggen dat we samen met het ROC Twente een eerste pilot hebben gestart en we in de laatste testfase hiervan zijn. Dat betekent dat de laatste ketentesten lopen, zodat vanaf 1 juni het systeem in werking kan treden. Zo kunnen ouders al volgend schooljaar veilig online (digitale) leermiddelen aanschaffen, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hun kinderen door een uitgever ‘herkend’ zullen worden. En daar zijn we best trots op.

Meer weten over het ECK-iD en hoe je met jouw IAM-oplossing dit mogelijk maakt? Neem dan contact met ons op, of meldt je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze oplossingen.