+31 317 799 843 info@tmdi.nl

TMDi opnieuw gecertificeerd voor ISO 27001

ISO 27001 is dé wereldwijd geaccepteerde standaard voor informatiebeveiliging. Certificering voor ISO 27001 laat zien dat een organisatie voldoet aan alle eisen die gesteld zijn voor informatiebeveiliging en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Afgelopen week is TMDi opnieuw gecertificeerd voor ISO 27001. Hiermee tonen we aan dat we nog steeds zorgvuldig omgaan met alle informatie waar we als bedrijf toegang toe hebben.

Iedere drie jaar worden alle procedures volledig gecontroleerd door een certificerende instantie. Digitrust is de onafhankelijk instantie die de certificering bij TMDi beoordeeld heeft. Digitrust heeft alle procedures gecontroleerd. Het doel daarvan is te bepalen of de procedures ook daadwerkelijk worden nageleefd en er voldoende controle momenten zijn ingebed. Hierbij moet je denken aan persoonsgegevens van onze medewerkers, financiële gegevens van ons bedrijf, maar natuurlijk ook klantgegevens. De gezamenlijke set van procedures, afspraken en controles en het bewijs dat we die ook naleven, zorgt ervoor dat onze relaties erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens zorgvuldig gebruikt worden en worden opgeslagen.

In de twee dagen durende audit zijn onze beide vestigingen bezocht en gecontroleerd op fysieke beveiliging. Ook zijn onze medewerkers geïnterviewd om te kijken of ze op de hoogte zijn van de ISO-procedures. Daarnaast zijn onze IB-verslagen gecontroleerd.

Tijdens de audit is slechts één niet kritieke afwijking geconstateerd! Zeer uitzonderlijk bij een hercertificering. Daar zijn we zeker trots op. De afwijking is inmiddels opgelost zijn en het bewijs hiervan is getoond aan de auditor. Daarna is door de certificerende organisatie besloten TMDi weer voor drie jaar te certificeren. Onze hercertificering betekent overigens niet dat we er nu voor drie jaar vanaf zijn! De komende twee jaar worden we ook ge-audit. Steekproefsgewijs worden steeds delen gecontroleerd. Een zekerheid voor onze relaties dat wij informatiebeveiliging op orde hebben en houden.

Dennis Dirks