+31 317 799 843 info@tmdi.nl

Waarom en wanneer is Identity & Access Management (IAM) belangrijk?

Voor één persoon in vijf verschillende systemen, handmatig, accountgegevens invoeren.  Er zijn nog steeds organisaties die dat doen! Je mag er daarbij vanuit gaan dat er bij de invoer in minimaal één van die systemen een tikfout wordt gemaakt. En als het al lukt om alles direct juist te doen, zal het in de loop der tijd, als de rol van een medewerker binnen je organisatie verandert, alsnog misgaan. Dat kan anders!

Met een IAM-systeem worden accountgegevens eenmalig ingevoerd in een bronsysteem en vervolgens consequent op de juiste manier in andere systemen doorgevoerd. Een goed IAM-systeem kan vanuit meerdere bronsystemen informatie over een identiteit halen (denk aan een personeels- en studenten-administratie). Een geweldig IAM-systeem kan die informatie zelfs combineren, bijvoorbeeld bij een hogeschool waar een medewerker ook student kan zijn. Een wijziging in een van de bronsystemen kan direct zorgen voor het aanpassen van de gegevens in de afnemende (doel) systemen. Zo blijft de informatie van de digitale identiteit altijd synchroon lopen met de werkelijkheid. De IT-systemen staan tenslotte in dienst van de personen die binnen de organisatie werkzaam zijn of studeren.

Met de door TMDi ontwikkelde IAM -ystemen kun je in tijd van minuten een werkend account aanmaken op alle gekoppelde doelsystemen die het systeem kent. Aallemaal met dezelfde username, hetzelfde email adres, dezelfde functie en (als je dat wilt) hetzelfde wachtwoord. Allemaal zonder dat de mensen op de HR -afdeling zich realiseren dat ze met het inschrijven van een nieuwe medewerker ook direct de invoer leveren voor het aanmaken van diens accounts. En alles gecontroleerd door gedefinieerde rollen en procedures. Wil je de medewerker al een week voor hij begint actief hebben? Wil je een student een welkomstbrief zenden met het emailadres en tijdelijke wachtwoord? We kunnen het allemaal regelen.

Veel directies van MKB-organisaties en kleinere scholen denken dat een IAM-systeem inregelen ingewikkeld, technisch en duur is. De werkelijkheid is echter volledig anders! En de realiteit is dat de winst niet eens zo zeer zit in het uit handen nemen van (saaie, herhalende) werkzaamheden bij de HR-afdeling en de ICT-afdeling, maar vooral dat medewerkers altijd een consistente digitale identiteit hebben en dus gewoon hun werk kunnen doen. Daarom wil je een IAM-systeem!

Wij zijn een groot voorstander van slimmer werken in plaats van harder werken! Ben je nieuwsgierig hoe we voor jouw organisatie dit kunnen inregelen? Mail of bel ons voor een vrijblijvende presentatie.

Dennis Dirks