+31 317 799 843 info@tmdi.nl

‘De enige oplossing in zijn soort’

Een belangrijk systeem om de privacy van studenten te waarborgen, is het zogenaamde ECK-iD. Hiermee kunnen studenten en leveranciers van lesmaterialen op een veilige manier met elkaar gekoppeld worden. Het ECK-iD werkt op basis van de Active Directory. “Doordat we zijn overgestapt naar de Cloud, moesten we een oplossing vinden om het ECK-iD te koppelen. Dat was er eigenlijk niet. TMDi creëerde er één voor ons,” vertelt Edwin van de Breevaart, systeem analist bij Onderwijsgroep Tilburg.

Elke scholier en student die ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling, heeft daar privacygevoelige informatie staan, zoals een BSN-nummer. Die informatie wil en moet je zo goed mogelijk beschermen. Aan de andere kant worden lesmaterialen steeds vaker aan individuele leerlingen en studenten gekoppeld. Een leerling moet dus wel te identificeren zijn. Om de privacy te garanderen, is het ECK-iD ontwikkeld; een identificatienummer waarmee leveranciers van lesmaterialen studenten kunnen herkennen (om te zien welk onderwijs ze volgen), maar niet kunnen herleiden naar privacygevoelige gegevens. Vanaf volgend jaar werken bijna alle scholen in het basis-, voortgezet-, en het middelbaar beroepsonderwijs met het ECK-iD.

Oplossing in de Cloud

Het ECK-iD is aan de Active Directory (AD) van onderwijsinstellingen gekoppeld; het wordt in een gekoppelde database opgeslagen en kan dan los van andere gegevens worden opgevraagd. “En daar is waar we tegen een uitdaging aanliepen,” gaat Van de Breevaart van Onderwijsgroep Tilburg verder. Met zijn collega’s beheert hij de ICT van 15.000 leerlingen en 1.500 medewerkers op 9 verschillende onderwijsinstellingen. “Aan het begin van het jaar zijn we overgegaan naar een Azure-omgeving. Dat maakte het lastig om het ECK-iD te koppelen. Want op het Azure-platform is hiervoor geen kant-en-klare oplossing.” Dat betekent dat het ID terug te leiden is naar een student. “Omdat we al met TMDi samenwerkten voor de migratie, hebben we hen gevraagd om te helpen met een oplossing,” vult collega Ulrik van de Sande aan.

Met onze oplossing  kunnen studenten gewoon hun AD-inloggegevens blijven gebruiken zoals ze gewend waren om lesmaterialen te bestellen. Tijdens het authentiseren – op de terugweg naar de aanvrager – wordt er een ECK-iD aan toegevoegd. Het identificatienummer staat als het ware in een parallelle omgeving, met een beveiliging tussen het ECK-iD en de gegevens van studenten. Het wordt alleen aan de leveranciers gestuurd, zodat zij studenten kunnen identificeren.

Samenwerking

“We zitten in de laatste fase van het project, waarbij alles werkt zoals het hoort. Dankzij het goede contact en het snelle handelen is dat mogelijk geworden. De enige uitdagingen die er nog liggen, liggen aan de kant van leveranciers. Sommigen moeten de koppeling met ons nog goed leggen. Maar daar hebben we goede hoop op,” concludeert Van de Breevaart. “Het was heel erg goed samenwerken met TMDi, vooral ook omdat wij niet goed zicht hadden op hoe TMDi ons kon helpen,” zegt Van de Sande. “We wisten wat we nodig hadden, maar niet hoe dat tot stand kon komen. Maar door onze goede samenwerking is er dus deze oplossing gekomen. Het is op dit moment de enige oplossing in zijn soort. En het werkt!”

Wilt u meer weten over het ECK-Id en hoe u dat met uw eigen Cloudomgeving kunt koppelen? Neem dan gerust contact met ons op.