+31 317 799 843 info@tmdi.nl

TMDi continueert ISO 27001 certificering

ISO 27001 certificeringVorig jaar eind juni, heeft u het bericht kunnen lezen dat TMDi het ISO 27001 certificaat heeft behaald. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat TMDi wederom voldoet aan de internationale normen op het gebied van informatiebeveiligingsbeheer. Het gevolg is een continuering van de ISO 27001 certificering. 

Bij TMDi zien wij de ontwikkeling in een toenemende vraag naar informatiebeveiliging. Steeds regelmatiger vragen klanten om de ISO 27001 certificering. Veel van onze klanten bevinden zich in het onderwijs, de gemeente en de zorg. Voor al deze organisaties staat buiten kijf dat informatiebeveiliging een hoge prioriteit heeft. “Het certificaat toont aan dat de informatiebescherming optimaal is en voldoet aan alle internationale normen”, aldus Dennis Dirks van TMDi. 

Wat dit voor de klant te betekenen heeft?

TMDi is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar dienst met voldoende beveiligingsopties. Met het behalen van de certificering kunnen wij onze klanten garanderen dat zij voldoen aan de voor hen geldende informatiebeveiligingsnormen en andere wet- en regelgeving. Ook voldoet de hosting en het beheer van de software aan deze eisen. Maar de klant blijft uiteindelijk wel eindverantwoordelijk voor de beveiliging van haar informatievoorziening.” 

Wilt u meer weten over de manier waarop TMDi uw organisatie kan ondersteunen? Kijk dan op www.tmdi.nl.